Free shipping in selected EU countries!

Registration

L1e-A Ebikes

RadWagon

Sold out

750W

RadRhino (Off-Road)

Sold out

750W

 • English
 • Dutch
 • German
 • French

L1e-A: A Rad New Class of Electric Bikes

L1e-A in many countries means that the bike needs to be registered and insured (please check your local laws and regulations for your specific situation). This gives you the peace of mind that your bike is registered and therefore can be traced in the unlikely case your bike is lost or stolen. European authorities have carefully studied the requirements necessary for you to safely and securely ride your ebike. Only those bikes that fully comply with the L1e-A regulation are offered a European type approval. The 750W RadRhino and RadWagon have been given this approval so you can be confident that your ebike from Rad Power Bikes is of the highest quality.

Find your country below to learn more about the registration requirements.

Overview: Registering an L1e-A Electric Bike

The 750W RadRhino and RadWagon have a European Whole Vehicle Type Approval and therefore can be used in all European countries. The L1e-A vehicle category is brand new and, as a result, the rules, laws, and regulations applicable to this category vary greatly per country. Rad Power Bikes is actively going through local procedures to have our ebikes registered and/or insured. Currently, we have successfully registered and/or insured bikes in Belgium*, France, Germany, the Netherlands, Sweden*, and the UK.

If you live in a country that we have not currently registered and/or insured our ebikes we will happily work with you to get your ebike registered and/or insured, if required. As procedures can sometimes be quite complicated or costly it is best if you check the local requirements before purchasing. For more information, please contact us at eu-info@radpowerbikes.com.

*While there are some requirements for ebike owners, registering the bike may not be necessary.

Belgium

L1e-A ebikes do not need to be registered in Belgium. Currently, the only requirement is that riders must have the Certificate of Conformity (CoC) with them at all times. The CoC will be attached to the rear rack of the 750W RadRhino or RadWagon when you receive the bike.

Sample Certificate of Conformity

Sample Certificate of Conformity

France

 • Owners must register their ebikes at the local prefecture. You can find the nearest location here: https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Prefectures.
 • You will need the original Certificate of Confomity (CoC) that comes with the bike and a stamped and signed invoice when you go to the prefecture. Rad Power Bikes Netherlands will mail you a stamped and signed invoice.
 • At the prefecture, you will have to fill out and submit a 13750 CERFA form.
 • After registering your bike you must obtain liability insurance. Insurers will use different vehicle categories, so mention that the bike is an electric power assisted bicycle with a maximum speed of 25 km/h that falls in the L1e-A category.
 • The rider must have a valid drivers license.
Sample Certificate of Conformity

Sample Certificate of Conformity

Germany

 • Owners must obtain Elektro leichtmofa insurance.
 • Several insurers offer Elektro leichtmofa insurance. We have found wording between insurance companies varies slightly, so each insurance company may call this kind of insurance something different.
 • The insurer issues a new license plate every year.
 • Cost of insurance is typically between €20-€80.
 • The rider must have a valid drivers license.

Netherlands

 • After you have received your bike, send a picture of the included Certificate of Conformity to eu-info@radpowerbikes.com. Rad Power Bikes Netherlands will then send you a temporary vehicle registration document and a registration code by email.
 • You must take the temporary vehicle registration document and registration code to any post office where you will register the bike in your name (you must bring a form of identification).
 • Registration costs €10.
 • The RDW will mail you your vehicle license documents which usually takes one business day.
 • You must then take your vehicle license documents to a license place manufacturer to purchase a new plate. You can view a list of license plate manufacturers HERE.
 • After registering your bike you must obtain liability insurance. Insurers will use different vehicle categories, so mention that the bike is an electric power assisted bicycle with a maximum speed of 25 km/h that falls in the L1e-A category.
 • A driving license is not required.
Sample Certificate of Conformity

Sample Certificate of Conformity

Sweden

 • L1e-A ebikes do not need to be registered in Sweden.
 • Riders are required to wear a bicycle helmet.
 • Owners must obtain road insurance.
  • Several insurers offer road insurance.
  • Obtaining road insurance may require the Certificate of Conformity (CoC) as well as the bike's VIN/identity number. The CoC will be attached to the rear rack of the 750W RadRhino or RadWagon when you receive the bike and the VIN/identity number will be included with the invoice when you purchase the bike.
Sample Certificate of Conformity

Sample Certificate of Conformity

United Kingdom

Recently, customers in UK have been refused registration by the DVLA. Even though until recently customers had to register and have registered our bikes with the DVLA, the DVLA now claims L1e-A bikes do not need to be registered. For further reference, please check this document.

Other Countries

If you live in a country that we have not currently registered and/or insured our ebikes we will happily work with you to get your ebike registered and/or insured, if required. As procedures can sometimes be quite complicated or costly it is best if you check the local requirements before purchasing. For more information, please contact us at eu-info@radpowerbikes.com.

L1e-A: Een Gloednieuwe Klasse Elektrische Fietsen

In veel landen moeten fietsen die in categorie L1e-A vallen, worden geregistreerd en verzekerd (controleer de plaatselijke wet- en regelgeving voor jouw specifieke situatie). Dit biedt jou het geruststellende gevoel dat je fiets geregistreerd is en dus kan worden getraceerd in het onwaarschijnlijke geval dat je fiets zoek raakt of wordt gestolen. Europese autoriteiten hebben zorgvuldig bestudeerd welke vereisten nodig zijn om ervoor te zorgen dat jij veilig en zeker op je e-bike kunt fietsen. Alleen aan fietsen die volledig aan de L1e-A-regelgeving voldoen, wordt een Europese typegoedkeuring verleend. De RadRhino heeft deze goedkeuring ontvangen; je kunt er dus op vertrouwen dat jouw e-bike van Rad Power Bikes de hoogste kwaliteit heeft.

Zoek hieronder uw land voor meer informatie over de registratievereisten.

Overzicht: Eeen L1e-A Elektrische Fiets Registreren

De 750W RadRhino en RadWagon hebben een Europese typegoedkeuring van volledige voertuigen en kan daarom in alle Europese landen worden gebruikt. De voertuigcategorie L1e-A is gloednieuw. Daardoor zijn de regels, wet- en regelgevingen die op deze categorie van toepassing zijn sterk verschillend per land. Rad Power Bikes doorloopt actief alle lokale procedures om ervoor te zorgen dat onze e-bikes geregistreerd en/of verzekerd zijn. Op dit moment hebben we fietsen succesvol geregistreerd en/of verzekerd in België*, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Zweden* en het Verenigd Koninkrijk. Je kunt meer te weten komen over de registratieprocessen voor deze landen door op de bovenstaande tabbladen te klikken.

Als je in een land woont waar we momenteel onze e-bikes nog niet hebben geregistreerd en/of verzekerd, dan zullen we je graag helpen om je e-bike geregistreerd en/of verzekerd te krijgen, indien dit nodig is. Aangezien de procedures soms behoorlijk ingewikkeld of kostbaar kunnen zijn, kun je het beste de lokale vereisten controleren voordat je tot aankoop overgaat. Neem voor meer informatie contact met ons op via eu-info@radpowerbikes.com.

*Hoewel de bezitters van e-bikes aan enkele vereisten moeten voldoen, is het registreren van de fiets wellicht niet nodig. Klik op het tabblad van het land voor meer informatie.

Belgie

E-bikes van de categorie L1e-A, zoals de RadRhino, hoeven niet te worden geregistreerd in België. Het enige vereiste waaraan berijders op dit moment moeten voldoen, is dat ze altijd een certificaat van overeenstemming (Certificate of Conformity of kortweg CoC) bij zich moeten dragen. Het CoC is bevestigd aan de achterdrager van de RadRhino wanneer je de fiets ontvangt.

Sample Certificate of Conformity

Voorbeeld van certificaat van overeenstemming (Certificate of Conformity)

Frankrijk

 • 750W RadRhino of RadWagon-bezitters moeten hun e-bikes registreren bij de lokale préfecture. De dichtstbijzijnde locatie is hier te vinden:https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Prefectures.
 • Als je naar de préfecture gaat, moet je het originele certificaat van overeenstemming (Certificate of Conformity) meenemen dat bij de fiets is meegeleverd, evenals een gestempelde en ondertekende factuur. Rad Power Bikes Netherlands zal je een gestempelde en ondertekende factuur toesturen.
 • Bij de préfecture moet je een 13750 CERFA-formulier invullen en indienen.
Sample Certificate of Conformity

Voorbeeld van certificaat van overeenstemming (Certificate of Conformity)

Duitsland

 • 750W RadRhino of RadWagon-bezitters moeten een Elektro leichtmofa-verzekering afsluiten.
 • Diverse verzekeringsmaatschappijen bieden een Elektro leichtmofa-verzekering aan. Het is onze ervaring dat de termen die verzekeraars gebruiken soms enigszins verschillen, dus elke verzekeringsmaatschappij kan dit soort verzekering weer een wat andere naam geven.
 • De verzekeraar geeft elk jaar een nieuwe kentekenplaat uit.
 • De verzekeringskosten liggen gewoonlijk tussen €20 en €80.

Nederland

 • Nadat je de bestelling hebt ontvangen, stuur je een foto van het ontvangen CoC naar eu-info@radpowerbikes.com.
 • Daarna stuurt Rad Power Bikes Netherlands je een tijdelijk voertuigregistratiedocument en een registratiecode per e-mail.
 • Je moet het tijdelijke voertuigregistratiedocument en de registratiecode meenemen naar een willekeurig postkantoor, waar je de fiets op jouw naam registreert (je moet ook een identificatiebewijs bij je hebben).
 • De registratiekosten zijn €10.
 • De RDW zal je voertuiglicentiedocumenten naar je opsturen, wat gewoonlijk één werkdag kost.
 • Je voertuiglicentiedocumenten moet je vervolgens naar een kentekenplaatproducent brengen om een nieuwe kentekenplaat te kopen. Een overzicht van producenten van kentekenplaten vind je HIER.
 • Een rijbewijs is niet vereist.

Zweden

 • E-bikes van de categorie L1e-A, zoals de 750W RadRhino end RadWagon, hoeven niet te worden geregistreerd in Zweden.
 • Rijders zijn verplicht om een fietshelm te dragen.
 • 750W RadRhino of RadWagon-bezitters moeten een verkeersverzekering afsluiten.
  • Diverse verzekeringsmaatschappijen bieden een verkeersverzekering aan.
  • Voor het afsluiten van een verkeersverzekering kunnen het certificaat van overeenstemming (Certificate of Conformity; CoC) en het VIN/identiteitsnummer van de fiets vereist zijn. Het CoC is bevestigd aan de achterdrager van de RadRhino wanneer je de fiets ontvangt en het VIN/identiteitsnummer is opgenomen bij de factuur wanneer je de fiets koopt.
Sample Certificate of Conformity

Voorbeeld van certificaat van overeenstemming (Certificate of Conformity)

Verenigd Koninkrijk

De DVLA in het Verenigd Koninkrijk heeft onlangs registratieverzoeken van klanten geweigerd. Hoewel tot voor kort, klanten hun fiets moesten laten registreren bij de DVLA en dat ook succesvol gedaan hebben, beweert de DVLA nu dat L1e-A-fietsen niet hoeven te worden geregistreerd.

Andere Landen

Als je in een land woont waar we momenteel onze e-bikes nog niet hebben geregistreerd en/of verzekerd, dan zullen we je graag helpen om je e-bike geregistreerd en/of verzekerd te krijgen, indien dit nodig is. Aangezien de procedures soms behoorlijk ingewikkeld of kostbaar kunnen zijn, kun je het beste de lokale vereisten controleren voordat je tot aankoop overgaat. Neem voor meer informatie contact met ons op via eu-info@radpowerbikes.com.

L1e-A: Eine Brandneue Klasse von Elektrofahrrädern

L1e-A bedeutet für viele Länder eine Pflicht zur Zulassung und Versicherung des Bikes (bitte erkundigen Sie sich über die in Ihrem Land geltenden gesetzlichen Vorschriften). Ihnen gibt dieser Umstand die Sicherheit, dass Ihr Bike im unwahrscheinlichen Falle eines Diebstahls oder Verlusts nachverfolgt werden kann. Die EU-Behörden haben sorgfältig geprüft, welche Anforderungen für sicheres Fahren mit dem E-Bike erfüllt sein müssen. Nur Bikes, die in vollem Umfang den Anforderungen der Klasse L1e-A entsprechen, können eine EU-Typgenehmigung erhalten. Das 750W RadRhino und RadWagon haben diese Typgenehmigung erhalten, daher können Sie sicher sein, dass Ihr E-Bike von Rad Power Bikes höchsten Qualitätsansprüchen genügt.

Finden Sie Ihr Land unten, um mehr über die Registrierungsanforderungen zu erfahren.

Überblick: Zulassung Eines E-Bikes der Klasse L1e-A

Das 750W RadRhino und Radwagon haben eine EG-Typgenehmigung für das vollständige Fahrzeug und kann daher in allen EU-Ländern genutzt werden. Die Fahrzeugklasse L1e-A ist vollkommen neu, daher können die für diese Fahrzeugklasse geltenden Gesetze und sonstigen Regelungen von Land zu Land sehr unterschiedlich sein. Rad Power Bikes überprüft aktiv die örtlich geltenden Verfahren zur Zulassung und/oder Versicherung unserer E-Bikes. Nach aktuellem Stand wurden unsere E-Bikes in Belgien*, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Schweden* und im Vereinigten Königreich erfolgreich zugelassen und/oder versichert.

Wenn Sie in einem Land leben, in dem derzeit noch keine unserer Bikes zugelassen und/oder versichert wurden, sind wir Ihnen gegebenenfalls gerne bei der Zulassung und/oder Versicherung Ihres E-Bikes behilflich. Da die Verfahren in manchen Fällen sehr kompliziert oder kostspielig sein können, empfehlen wir, sich vor dem Kauf über die bei Ihnen geltenden Anforderungen zu erkundigen. Für weitere Informationen nehmen Sie gerne unter eu-info@radpowerbikes.com Kontakt mit uns auf.

*Es bestehen zwar Anforderungen an Halter von E-Bikes, eine Zulassung des Bikes ist aber möglicherweise nicht erforderlich. Um mehr zu erfahren, klicken Sie auf die Registerkarte des Landes.

Belgien

E-Bikes der Klasse L1e-A wie das RadRhino benötigen in Belgien keine Zulassung. Die derzeit einzige Anforderung besteht darin, dass Fahrer immer die Konformitätsbescheinigung (CoC) mit sich führen müssen. Die CoC finden Sie beim Erhalt des 750W RadRhino/RadWagon am Heckgepäckträger befestigt.

Sample Certificate of Conformity

Muster Konformitätsbescheinigung

Frankreich

 • Eigentümer eines 750W RadRhino oder RadWagon benötigen für ihr E-Bike eine Zulassung bei der örtlichen Präfektur. Die nächstgelegene Präfektur finden Sie hier:https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Prefectures.
 • Bei der Präfektur müssen Sie das Original der dem Bike beiliegenden Konformitätsbescheinigung (CoC) und eine abgestempelte und unterzeichnete Rechnung vorlegen. Rad Power Bikes Netherlands sendet Ihnen auf dem Postweg eine abgestempelte und unterzeichnete Rechnung zu.
 • Bei der Präfektur müssen Sie das Formular 13750 CERFA ausfüllen und einreichen.
Sample Certificate of Conformity

Muster Konformitätsbescheinigung

Deutschland

 • Halter eines 750W RadRhino und RadWagon müssen eine Versicherung für Elektro-Leichtmofas abschließen.
 • Die Versicherung für Elektro-Leichtmofas wird von mehreren Versicherungsunternehmen angeboten. Die Bezeichnung für diese Versicherung kann je nach Versicherungsanbieter unterschiedlich lauten.
 • Der Versicherer gibt für jedes Jahr ein neues Versicherungskennzeichen aus.
 • Die Kosten für diese Versicherung betragen üblicherweise zwischen 20 und 80 Euro.

Niederlanden

 • Nach Aufgabe der Bestellung sendet Ihnen Rad Power Bikes Netherlands per E-Mail ein vorläufiges Fahrzeugzulassungsdokument und einen Zulassungscode.
 • Dieses vorläufige Fahrzeugzulassungsdokument müssen Sie mit dem Zulassungscode bei einem Postamt vorlegen, wo Sie das Bike auf Ihren Namen zulassen (hierfür müssen Sie einen Identitätsnachweis vorlegen)
 • Die Zulassung kostet 10 EUR.
 • Das RDW sendet Ihnen die Fahrzeugzulassungsdokumente in der Regel innerhalb eines Werktags zu.
 • Mit diesen Fahrzeugzulassungsdokumenten gehen Sie zu einem Kennzeichenhersteller und lassen sich dort ein neues Kennzeichen erstellen. Eine Liste der KFZ-Kennzeichenhersteller finden Sie HIER.
 • Ein Führerschein ist nicht erforderlich.

Schweden

 • E-Bikes der Klasse L1e-A wie das 750W RadRhino oder RadWagon benötigen in Schweden keine Zulassung.
 • Fahrer müssen einen Fahrradhelm tragen.
 • Halter eines 750W RadRhino und RadWagon müssen eine Kfz-Haftpflichtversicherung abschließen.
  • Die Kfz-Haftpflichtversicherung wird von mehreren Versicherungsunternehmen angeboten.
  • Für den Abschluss einer Kfz-Haftpflichtversicherung muss gegebenenfalls die Konformitätsbescheinigung (CoC) und die Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN) des Bikes vorgelegt werden. Die Konformitätsbescheinigung (CoC) ist bei Lieferung des Bikes am Heckgepäckträger befestigt und die Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN) ist Bestandteil der Rechnung über den Einkauf des Bikes.
Sample Certificate of Conformity

Muster Konformitätsbescheinigung

Vereinigten Königreich

Die DVLA in Großbritannien hat kürzlich Registrierungsanfragen von Kunden abgelehnt. Obwohl Kunden ihre Fahrräder bis vor kurzem bei der DVLA anmelden mussten und dies bereits erfolgreich getan haben, behauptet die DVLA, dass L1e-A-Fahrräder nicht angemeldet werden müssen.

Andere Lände

Wenn Sie in einem Land leben, in dem derzeit noch keine unserer Bikes zugelassen und/oder versichert wurden, sind wir Ihnen gegebenenfalls gerne bei der Zulassung und/oder Versicherung Ihres E-Bikes behilflich. Da die Verfahren in manchen Fällen sehr kompliziert oder kostspielig sein können, empfehlen wir, sich vor dem Kauf über die bei Ihnen geltenden Anforderungen zu erkundigen. Für weitere Informationen nehmen Sie gerne unter eu-info@radpowerbikes.com Kontakt mit uns auf.

L1e-A: Une Toute Nouvelle Classe de Vélos Électriques

Dans de nombreux pays, les vélos de la catégorie L1e-A doivent être immatriculés et assurés (veuillez vérifier la législation et les réglementations locales). Cette inscription auprès de l'organisme d'immatriculation vous offre une certaine tranquillité d'esprit car elle introduit la traçabilité du vélo en cas de perte ou de vol. Les autorités européennes se sont penchées attentivement sur les exigences à imposer afin de garantir votre santé et votre sécurité sur les vélos motorisés. Seuls les vélos qui respectent complètement la réglementation de la catégorie L1e-A bénéficient d'une procédure de réception européenne. Le RadRhino a décroché cette homologation et vous pouvez dès lors avoir pleinement confiance en l'excellente qualité de votre vélo motorisé Rad Power Bikes.

Trouvez votre pays ci-dessous pour en savoir plus sur les conditions d'inscription.

Overview: Immatriculation D'un Vélo Électrique De Catégorie L1e-A

Le RadRhino bénéficie de la réception communautaire complète des véhicules, ce qui signifie qu'il peut être utilisé dans l'ensemble des pays européens. La catégorie de véhicule L1e-A est toute récente et par conséquent, les règles, les lois et les réglementations applicables à cette catégorie peuvent varier énormément d'un pays à l'autre. Actuellement, Rad Power Bikes se familiarise aux procédures locales à suivre pour immatriculer et/ou assurer ses vélos électriques. À ce jour, nous avons immatriculé et/ou assuré nos vélos en Belgique*, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suède* et au Royaume-Uni.

Si vous vivez dans un pays dans lequel nous n'avons pas encore testé la procédure d'immatriculation et/ou d'assurance de nos vélos motorisés, nous serons ravis de vous aider à identifier la marche à suivre pour immatriculer et/ou assurer votre vélo, le cas échéant. Dans la mesure où ces procédures peuvent être relativement complexes ou chères, nous vous conseillons de vous renseigner sur les exigences en vigueur dans votre pays avant de réaliser votre achat. Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, n'hésitez pas à nous envoyer un courrier électronique à l'adresse eu-info@radpowerbikes.com.

*S'il est vrai que les propriétaires de vélos motorisés doivent remplir certaines conditions, l'immatriculation du vélo n'est pas forcément nécessaire. Cliquez sur l'onglet du pays pour en savoir plus.

Belgique

L'immatriculation des vélos motorisés de la catégorie L1e-A tels que le RadRhino n'est pas requise en Belgique. À l'heure actuelle, la seule exigence imposée est que le cycliste doit toujours porter sur lui le Certificat de conformité. Ce certificat de conformité est attaché au porte-bagages arrière du RadRhino à la livraison.

Sample Certificate of Conformity

Exemple de certificat de conformité

France

 • Les propriétaires de RadRhino doivent introduire une demande d'immatriculation auprès de la préfecture. Le lien ci-après vous permettra de trouver les bureaux les plus proches : https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Prefectures.
 • Lors de votre visite à la préfecture, vous devrez présenter la copie originale du Certificat de conformité qui accompagne le vélo ainsi qu'une facture signée et tamponnée. Rad Power Bikes Netherlands vous enverra la facture signée et tamponnée par la poste.
 • À la préfecture, vous devrez également remplir et remettre le formulaire 13750 CERFA.
Sample Certificate of Conformity

Exemple de certificat de conformité

Allemagne

 • Les propriétaires de RadRhino doivent obtenir une assurance Elektro leichtmofa.
 • Plusieurs assureurs offrent cette police. Nous avons constaté que le contenu de la police peut varier légèrement d'un assureur à l'autre et il est donc possible que le nom sous lequel cette police est vendue varie également.
 • L'assureur émet une nouvelle plaque d'immatriculation chaque année.
 • En général, le prix de l'assurance est compris entre 20 et 80 euros.

Pays-Bas

 • Après que vous avez passé votre commande, Rad Power Bikes Netherlands vous enverra par courrier électronique un document d'immatriculation temporaire de véhicule et un code d'immatriculation.
 • Muni de ce document d'immatriculation temporaire de véhicule et de ce code, rendez-vous dans n'importe quel bureau de poste afin d'immatriculer le vélo à votre nom (vous devez présenter une pièce d'identité).
 • Le coût de l'immatriculation s'élève à 10 euros.
 • Le RDW vous fera parvenir par la poste les documents d'immatriculation de votre véhicule, généralement le jour ouvrable suivant.
 • Vous devez alors vous rendre chez un fabricant de plaque d'immatriculation avec ces documents afin d'acheter une nouvelle plaque. Nous vous proposons ICI une liste de fabricants de plaques d'immatriculation.
 • Un permis de conduire n'est pas requis.

Suede

 • L'immatriculation des vélos motorisés de la catégorie L1e-A tels que le RadRhino n'est pas requise en Suède.
 • Les cyclistes doivent porter un casque.
 • Les propriétaires de RadRhino doivent obtenir une assurance de circulation.
  • Plusieurs assureurs offrent cette police.
  • Afin d'obtenir cette assurance, il faudra peut-être présenter le certificat de conformité ainsi que le numéro de série/numéro d'identification du vélo. Ce certificat de conformité est attaché au porte-bagages arrière du RadRhino à la livraison, tandis que le numéro de série/numéro d'identification figurera sur la facture d'achat du vélo.
Sample Certificate of Conformity

Exemple de certificat de conformité

Royaume-Uni

Récemment, des clients au Royaume-Uni se sont vus refuser l’homologation par le DVLA. Même si jusqu’à récemment nos clients devaient homologuer nos vélos avec le DVLA, celui-ci affirme maintenant que les vélos L1e-A n'ont plus besoin d'être homologués au Royaume-Uni.

Autres Pays

Si vous vivez dans un pays dans lequel nous n'avons pas encore testé la procédure d'immatriculation et/ou d'assurance de nos vélos motorisés, nous serons ravis de vous aider à identifier la marche à suivre pour immatriculer et/ou assurer votre vélo, le cas échéant. Dans la mesure où ces procédures peuvent être relativement complexes ou chères, nous vous conseillons de vous renseigner sur les exigences en vigueur dans votre pays avant de réaliser votre achat. Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, n'hésitez pas à nous envoyer un courrier électronique à l'adresse eu-info@radpowerbikes.com.