Find our latest Brexit Updates HERE

Retourneert ⎤ Retourneeren | Rx252;| Retours

 • Engels
 • Nederlands
 • Duits
 • Frans
 • Aangekocht maar niet verzonden: 100% terugbetaling.
 • Verzenden binnen veertien dagen na ontvangst: Om in aanmerking te komen voor een terugkeer, moet uw item ongebruikt, en vrij van vuil, stof of geuren, en in dezelfde verpakking en conditie dat u het ontvangen.
 • DOUANERS IN NEDERLANDEbikes die op de naam van de koper zijn geregistreerd, kunnen niet worden teruggegeven.
 • Geen terugkeer na veertien dagen na ontvangst.
 • Gebruikt: Geen terugkeer, behalve in EXTREME gevallen van breuk/storing.
 • Originele verzendkosten zijn terug te betalen.
 • De koper moet de kosten voor retourzendingen betalen.
 • De koper draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de retourzending inclusief mogelijke scheepsschade en verloren zendingen.
  • Gelieve de verpakking grondig te fotograferen en te documenteren alvorens een item terug te brengen.
  • Wij raden aan om elke retourzending voor verlies of schade voldoende te verzekeren.

Voordat een retourzending wordt verzonden, moet de klant schriftelijke goedkeuring van genoemde terugkeer van Rad Power Bikes.Als een klant een terugkeer stuurt zonder de schriftelijke toestemming van Rad Power Bikes een terugbetaling kan niet worden gegarandeerd.

Als uw goedgekeurde terugkeer door onze inspectie, kunt u een uitwisseling, opslag krediet, of een terugbetaling ontvangen.Gelieve uw terugkeer naar:

Rad Power Bikes BV

c/o Return \35;OrderNumber

Landzigt 16-1, 3454 PE Utrecht, Nederland

 

Aanvullende niet-terugvorderbare posten:

 • Speciale bestellingen
 • Verkooppunten
 • Cadeaukaarten
 • Geschreven bestellingen

*Gelieve ons te waarschuwen nadat u uw terugkeer door e-mail stuurt eu-info@radpowerbikes.comNee.Geef zo mogelijk een volgnummer.
*Als niet-terugvorderbare items worden teruggegeven zonder toestemming van onze klantenservice, zullen ze onmiddellijk worden teruggegeven aan de klant en de klant zal worden geïnformeerd.Voor ongeautoriseerde opbrengsten kunnen herbelastingskosten gelden.

 

Speciale aanbiedingen, discountcodes en promoties

Rad Power Bikes behoudt zich het recht voor om beperkingen op het combineren, stapelen, en gebruik van alle en alle promoties gedaan via de website, e-mail, sociale media, of andere kanalen waar promoties zijn gedetailleerd en/of gedistribueerd.Rad Power Bikes behoudt zich het recht voor om alle promoties, codes en verwijzingsprogramma's te pauzeren voor sommige verkopen en voor alle nieuwe producten lanceringen.Alle promo-codes moeten op het moment van aankoop worden gebruikt en niet met terugwerkende kracht kunnen worden gebruikt, promo-codes kunnen niet worden gestapeld, in tandem worden gebruikt, enz. 2xEbikeCombo, 3xEbikeCombo, of 4xEbikeCombo, discontocode doet niet solliciteren op de RadRunner elektrische hulpprogramma fiets.Elke post die is teruggegeven met een order die een 2xEbikeCombo, 3xEbikeCombo, of 4xEbikeCombo-code, de discontocode-waarde wordt afgeleid van de restitutiewaarde.

 

PRE VERANNULERING

Alle bestellingen die vóór de verzending worden geannuleerd, komen alleen in aanmerking voor een 100% terugbetaling van de totale bestelprijs.

 • Indien je een bestelling geplaatst en betaald hebt en de bestelling is niet versituurd, krijgt je 100% vergoed.
 • Je kunt binnen 14 dagen na ontvangest van de bestelling dez retourneren indien het artikel ongebruikt is, vrij van vuil, stof van geeurstoffen en in de originele verpakking en in deElfde staat als ales waarin je fet.Nederlandse fietschen die op naam geit zijn kunnen NIET geretourned worden.
 • Retourteren na 14 dagen na ontvangest is NIET mogelijk.
 • Indien het product is gebruikt, is retourneren NIET mogelijk, een opdracht in EXTREME geevallen van breuk /opslag.
 • Indien van het passeren van woorden de orginele verzendkosten tergebald.
 • De koper moet de kosten betalen voor de retourzending.
 • De koper draagt de volledigen verantwoordelijkheide voor of de retourzending, inclusief de eventuele transportesschade en verloren verzendingen.
 • Wij raden je aan het product en de vermokking te fotograferen voordat je deze naar ons versiturd.
 • Ook raden wij je aan om de verzending voldoende te verzekeren voor verlies of transportesschade.

Voordat een retour wordt verzonden, moit de klant schriftelijke to stembting hebbben voor de retourzending van Rad Power Bikes.In de loop van dit jaar is de Commissie van mening dat de Europese Unie een belangrijke rol moet spelen bij de uitvoering van de programma's.

Elke vernieuwde wordt gecotroleerded en gedocumentEERd zodra deze deur ons on vangen wordt.Indien wij de gereiretournede bestelling goedkeuren zullenn we de geretourneeride bestelling vergoeden.Indien de Producten niet in een ongebruikte staat of on beschadigd deur ons worden onvangen zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Aller retouren dienen verzonden te worden naar:

Rad Power Bikes BV

c/o Return \35;OrderNumber

Landzigt 16-2

3454 PE, Utrecht

Nederland

VOORZITTER ANNURINGEN

Alle pre-orders te sterven voorafgaand aan de verzending zijn geannuleer, komen alleen in een nering voor 100% restitutie van de totle orderrijs.

 • Wenn Sie eine Bestellung aufgegeben und bezahlt haben und die Bestellung nicht geseendet wurde, werden Sie zu 100% erslattet.
 • Sie k246;nnen es Innerhall von 14 Tagen nach Erhalt der Bestellung zur252; cksenden, wenn der Artikel unmutzt, frei von Schmutz, Staub und Duftstoffen ist und sich in der Originaal pacpacim gleichen Zustand bewerdt, in de dem ihn erhalten haben.
 • Ruse252;cksendungen nach 14 Tagen nach Erhalt sind NICHT m246;glich.Holldes228;ndischee Fahrr228der, die auf ihren Namen regisstriert wurden, knutr246;nnen NICHT zur252;ckgeben werden.
 • Wenn das Produkt verwendet wird, ist die R252;cksendung NICHT m246;, glich, aufel223;er in EXTREM-Fuse228;llen von Bruch /Ausfall.
 • Wenn zutreffen werden die urspr252;nglichen Versandkosten erstatet.
 • Die Kosten der Ruse252;cksendung tr228;gt der Kdes228er;ufer.
 • Der Kuse228;;ufer tr228;gt die volle Verantwortung ff252;r die Ryer252;cksendung, einschlie223;, lich m246;; glicher rtschschschsch228;en und Transporterener dungs Senen.
 • Wir empfehlen Ihnen, das Produkt und die Verpakkung vor dem Senden en uns zu fotografieren.
 • Wir empfehlen Ihnen auch, ausreichend Versland bei Verluste oder Transportschmidde228;den zu geef228;hrleisten.

Bever eine Rduft2;cksendung geseendet wird, moss der Kunde eine schriftliche Genehmigung ffus252;r die Rdes252;ckgabe von Rad Power Bikes haben.Wenn ein Kunn de ohne schriftliche Genehmigung von Rad Power Bikes eine Rdes252;cksendung sendet, kann eine Rfat 252;ckerstattung nicht garantiert werden.

Jede R252;cksendung wird geprd252;ft und dokumentert, sobald sie bei uns eingeht.Wenn wir die zur252;ckgesendete Bestellung genehmigen, erstatten wir die zurrond 252;ckgesenden Bestellung.Wenn die Produkte nicht in unfoutztem oder unssch228;digtem Zustand bei uns eingehen, werden wir Sie dardes252;ber infortieren.

Aller Rrond-252;cksendungen m252ssen een folgende Adresse gesendet werden:

Rad Power Bikes BV

c/o Return \35;OrderNumber

Landzigt 16-2

3454 PE, Utrecht

Die Niederland

Stornierungen vorbestellen

Aller Vorbestellungen, die vor dem Versland stornier wurden, kfoud246;nnen nur zu 100% von Gesamtpreis der Bestellung zur252;, statttet werden.

 • Productit achet233s;mais non expus233; dides233;:100% rembours233;

 • Product exput233;, dididi233; dans les 14 jours suivant r233;, behalve:pouver vair marvair 234;tre retourn233; tre retourn233; votre artik ne doit avoir 233;t233; utilisdes233; utilisdes233; doit 234;tre vrijgestelde de salet2333, pouse-232;, pouse fumpar;.Il doit 234;tre retourn233; dans l def.8217; 233;tat o249il a cart;tfat233; envoy-233; et dans son emballage original.

 • Les v233;los achet233s;saux Pays-Bas et enregistrührer233;s au nom du vendeur ne peuvent pas spas 234;tre retourn233;s.
 • Aucun retour au-deldes224; de 14 jours suivant r233;ceptie.

 • Productit utilis233;: aucun retour, sauf cas EXTREME de casse /dysfonctionenement.

 • Les frais d'ext233d; dition ginaux sont remboursables.

 • L'acheteur doit pleyer le co251t de l'expus233edition du retour.

 • L'acheteur neem l'enti232;re responsabilit 233; de l'exp'233;dition du retour, y compris les desh233;/ ventuels dommages d'exp 233;dition et les exp 233;/ s percontributies.

Voordat een retour wordt verzonden, moet de klant een schriftelijke bevestiging van Rad Power Bikes hebben. Als een klant een retour stuurt zonder de schriftelijke toestemming van Rad Power Bikes, kan een terugbetaling niet worden gegarandeerd.

Als uw retour (goedgekeurd door Rad Power Bikes) door onze inspectie komt, u een ruil, een winkeltegoed of een terugbetaling ontvangen. Stuur uw retour naar:

Rad Power Bikes

c/o Terug - #OrderNumber

Landzigt 16-1, 3454 PE Utrecht, Nederland

ANNULERINGEN VOORAF BESTELLEN

Alle pre-orders die worden geannuleerd voorafgaand aan de verzending komen alleen in aanmerking voor een terugbetaling van 100% van de totale bestelprijs.